Availability Calendar

Thông Tin Chi Tiết
Chi Tiết Đặt Phòng
Định dạng: 05/03/2024
Định dạng: 18:06
Định dạng: 05/03/2024
Định dạng: 18:06
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Đặt phòng hội nghị

252 B-C  Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (848) 3824 6368 - (848) 3824 6369 
Fax: (848) 3824 6370
Website: www.nhatha1hotel.com
Email: sales@nhatha1-hotel.com

Chính sách và Quy định chung Hình thức thanh toán Chính sách bảo mật

252 B-C Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện Thoại: (84-28) 3824 6368 / 3824 6369 - Fax: (84-28) 3824 6370 - Email: sales@nhatha1hotel.com

Copyright @ 2015 Khách sạn Nhật Hạ 1. Thiết kế và Phát triển bởi Việt Gia Bảo